Technologies

We focus on the solutions developed for the Java Enterprise Edition platform, using the commonly used open solutions, such as Glassfish 3.x & 4.x application server.

JPA 2.x

The persistence layer is managed by the combination of JPA standard and Hibernate library

EJB 3.x

The business logic layer is managed using EJB 3.x

JSF 2.x

The view layer is managed by the combination of JSF framework and Primefaces library

What we do

Development of own solutions

We offer own solutions, including the eanaliza.pl system, which supports comprehensive financial analysis of companies. We also offer different sales plans (including SaaS and web applications).

Management and support of web applications

Using our own server infrastructure we provide the management and support for the existing web applications. The service is provided 24 h per day, 7 days per week.

Development of ordered web applications

We offer the full scope of support, beginning with functional design, through the design and preparation of server architecture, the creation of modules or whole applications and their mobile versions, finishing with tests and implementation works.

Contact

I have read the information regarding personal data processing.
Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby
TECHNICENTER Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Opracowanie zaawansowanych algorytmów automatycznego wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach"
Beneficjent:TECHNICENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 2 300 655,84 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 601 780,80 PLN


Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby
TECHNICENTER Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Wdrożenie zaawansowanych narzędzi do automatyzacji procesów wytwarzania aplikacji webowych w technologii Java Enterprise Edition oraz narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi w aplikacjach webowych"
Beneficjent:TECHNICENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 363 824,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 499 360,00 PLN


???page.technicenter.support.title3???
Beneficjent:TECHNICENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-907 Bytom, ul. Tatrzańska 2
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
???page.technicenter.support.subtitle32???