Technologies

We focus on the solutions developed for the Java Enterprise Edition platform, using the commonly used open solutions, such as Glassfish 3.x & 4.x application server.

JPA 2.x

The persistence layer is managed by the combination of JPA standard and Hibernate library

EJB 3.x

The business logic layer is managed using EJB 3.x

JSF 2.x

The view layer is managed by the combination of JSF framework and Primefaces library

What we do

Development of own solutions

We offer own solutions, including the eanaliza.pl system, which supports comprehensive financial analysis of companies. We also offer different sales plans (including SaaS and web applications).

Management and support of web applications

Using our own server infrastructure we provide the management and support for the existing web applications. The service is provided 24 h per day, 7 days per week.

Development of ordered web applications

We offer the full scope of support, beginning with functional design, through the design and preparation of server architecture, the creation of modules or whole applications and their mobile versions, finishing with tests and implementation works.

Contact

I have read the information regarding personal data processing.
Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby
TECHNICENTER Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Opracowanie zaawansowanych algorytmów automatycznego wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach"
Beneficjent:TECHNICENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 11a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 2 300 655,84 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 601 780,80 PLN


Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby
TECHNICENTER Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Wdrożenie zaawansowanych narzędzi do automatyzacji procesów wytwarzania aplikacji webowych w technologii Java Enterprise Edition oraz narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi w aplikacjach webowych"
Beneficjent:TECHNICENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 11a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 1 363 824,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 499 360,00 PLN


Regionalny Program Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby
TECHNICENTER Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Opracowanie innowacyjnych metod terapii neuropsychologicznej osób dorosłych"
Beneficjent:TECHNICENTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 11a
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wartość projektu: 2 681 092,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 104 871,30 PLN


TECHNICENTER Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.
"Opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego do nauki oraz weryfikacji wiedzy z zakresu ekonomii"
Celem projektu jest opracowanie systemu informatycznego do nauki oraz weryfikacji wiedzy z zakresu ekonomii. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz komponentu wdrożeniowego. Wynikiem projektu będzie zaoferowanie nowej usługi opartej o wskazany system, która będzie stanowiła innowację zarówno w ujęciu produktowym, jak i procesowym, o skali nieznanej i niestosowanej dotychczas. Projekt wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje województwa śląskiego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do jego realizacji zostanie powołany zespół badawczy oraz dwie jednostki naukowe (o profilu ekonomicznym i informatycznym). Implementacja wyników badań na rynek odbędzie się poprzez wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej produktowo i procesowo usługi związanej z edukacją (wprowadzenie nowej usługi na rynek będzie możliwe m.in. dzięki realizacji komponentu wdrożeniowego).
Wartość projektu: 2 816 890,20 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 998 729,30 PLN